Loading
GSS Media

Vesti

Simultani koncerti širom Srbije, apel za pomoć KUD-ovima

Dok je u nekadašnjoj Jugoslaviji status kulturno-umetničkih društava (KUD) bio gotovo ravan profesionalnim institucijama kulture, te je finansijski podržavan svaki oblik kulturnog i umetničkog amaterizma, danas su mnogi KUD-ovi na izidisaju, a nekih odavno više nema.

 

 

Razlog je nedostatak novca, budući da u lokalnim budžetima više i ne postoji sigurna stavka za ovu namenu. Zbog toga je u subotu u više gradova Srbije održan simultani koncert folklornih KUD-ova, u organizaciji Saveza kulturno umetničkih društava Srbije, a cilj je bio skrenuti pažnju javnosti na ovu amatersku aktivnost i njen položaj.

Država, to jest lokalne samouprave, sledeći logiku tržišne konkurencije, praktično su prepustili sve KUD-ove samima sebi, a njihovo eventualno finansiranje uslovili projektima.

Subotičko Kulturno-umetničko društvo Mladost u svoje zlatno doba godišnje je održavalo stotinak koncerata, od Latinske Amerike do jadranskih plaža, i bilo jedno od najuglednijih društava ove vrste u bivšoj Jugoslaviji. Danas je ono u dugovima i gotovo pred bankrotom.

Svetlana Caušević, direktorica ovog društva, kaže da se od članarine i ih koncerata ne mogu podmiriti ni osnovni troškovi.

Nešto novca dobijamo od opštine po konkursima, ponešto od pokrajine i države, ali to nikad nije dovoljno za normalno funkcionisanje. Nama zaista treba podrška, jer mi radimo sa decom, sa mladima, oni se bave veoma zahtevnim aktivnostima i svakako važnim za čitavu zajednicu, kao što je negovanje tradicije i kulture. Oni na ovaj način i sami bolje upoznaju sopstvenu tradiciju, ali takođe i tradiciju svojih komšija i drugih naroda”, navodi Svetlana Caušević.

Predsednik KUD Bratstvo Antun Romić takođe iz Subotice kaže je interesovanje građana za učlanjenje u Bratstvo veliko, ali da oni ne mogu povećavati broj članova upravo zbog finansijskih problema.

“Vrlo teško se snalazimo za sredstva i uglavnom je to samofinansiranje, izuzev kada uspemo da pronađemo nekog sponzora. Dobijamo izvesnu pomoć od države, ali je ona veoma skromna. U stvari, iz opštine dobijemo ponekad, a iz pokrajine i republike po principu, jednom dobiješ, pa deset godina ne dobiješ. Tačnije, od države nismo dobili nijednom, mada svake godine, redovno pišemo i šaljemo projekte”, kaže Romić.

Iako se KUD-ovi koji se bave folklorom posmatraju gotovo kao relikt prošlosti, posetilaca na gradskom trgu u Subotici tokom današnjeg koncerta nije nedostajalo. Učesnici se nadaju da će uvek postojano interesovanje publike za atraktivne folklorne plesove biti takođe argument da država obrati više pažnje i pruži veću finansijsku pomoć svima koji samo iz entuzijazma i ljubavi neguju jedan važan segment tradicije.

 

Izvor: SLOBODNAEVROPA.org

 

Bosna i Hercegovina:

Crna Gora:

Hrvatska:

Region:

Srbija:

Svet:

Uncategorized: