Loading
GSS Media

Category Archive for: Bosna i Hercegovina

Home / Category: Bosna i Hercegovina

U Crnči kod Dervente ljudi strahuju zbog mogućeg širenja zaraze od stradale stoke.

 

uginule ovce

 

Neodgovorni nomadi sa Vlašća, posle januarskog logorovanja u rejonu derventskog sela Crnča, ostavili su iza sebe stado uginulih ovaca. Meštani tvrde da su pronašli više od 300 lešina, od čijeg zadaha više ne mogu da dišu, a u pomoć su pozvali i komunalnu i veterinarsku policiju.

Tek povlačenjem snežnog pokrivača zgranuti meštani su se suočili sa stravičnim prizorom – desetine ovaca rasutih po pašnjacima, njivama, šumarcima i potocima Crnče. Njih dodatno mori i misterija pomora ovaca. Tačnije, da li su desetkovanju ovog stada kumovale ekstremne gotovo jednomesečne hladnoće ili kakva bolest.

Meštanin Stanko Zemunović (49) kategorički tvrdi da su tokom nomadskih pohoda vlašćiki ovčari, od 2.000 ovaca, u Crnči ostavili više od 300 uginulih.

– Prvo smo opštinskim inspekcijma prijavili da smo pronašli 200 uginulih ovaca. Nismo tada ni znali za pokopanih još 100 ovaca, koje je komšija traktorom istovario u jednom dolu – rekao je, za “Novosti”, Zemunović.

Mnoge od uginulih životinja su na delu njegovog imanja. Uslišio je molbu vlašićkih stočara da sa stadom neko vreme provedu na njegovoj zemlji. Nije ni slutio da će mu se ta dobrota odbiti o glavu.

– Mi smo ih prihvatili kao ljude, kao vredne stočare koji se bore za život. Pogotovo kada su nas zajedno zdesili veliki sneg i hladnoća. Ali su oni za sobom ostavili više od 300 leševa koje nisu zakopali. Od otopljenja snega, nad našim krajem se viju gavranovi koji mogu da šire zarazu. A ne znamo da li su ovce uginule od gladi, hladnoće, ili bolesti – jada se Zemunović.

Ovaj predsednik Lovačke sekcije “Crnča” upozorava da lešine, kojih ponajviše ima u šumarku Paljevina, same po sebi predstavljaju opasnost i da sve više privlače i pse, lisice i druge lešinare. Zbog bojazni od eventuale zaraze, meštani se ne usuđuju da sami uklanjaju lešine, čiji se ostaci mogu videti i po drveću.

Ogorčeni meštani Crnče, 25 kilometara udaljene od Dervente, s nestrpljenjem čekaju da se organizuju i odbrovolje u opštinskoj komunalnoj i veterinarskoj inspekciji. Obećali su, kažu, da će doći, kao i policaja, kojoj je takođe pre nekoliko dana prijavljen slučaj. Barem zasada, niko se nije udostojio ni da odgovori, a kamoli da dođe ili nešto preduzme.

– Upravo sam saznao da su inspektori i policajci obišli vlašićke nomade čije se stado i dalje nalazi u rejonu reke Ilova, na derventskoj opštini. Međutim, nas u Crnči još niko nije posetio – rekao je za naš list Zemunović, dodajući da i dalje za stadom vlašićkih ovčara ostaju uginule ovce.

APEL

Crnčani kažu da su se vlašićki nomadi žalili da im od hladnoće ugibaju ovce, ali su tek kada je okopnilo ugledali obim pomora i da lešine nisu zakopane. Zahtevaju da se ispita razlog uginuća, kao i da li ima rizika po zdravlje ljudi koji ovde žive.

 

Izvor: Novosti.rs

Continue Reading

Prema posljednjim raspoloživim podacima Centralne banke BiH (CBBiH) o trendovima u finansijskom sektoru, bruto devizne rezerve BiH su iznosile 9,53 milijarde KM na kraju decembra i u odnosu na kraj 2015. godine više su za 926 miliona KM (10,8 posto), izjavio je u intervjuu za novi broj magazina “Dani” guverner CBBiH Senad Softić.

 

novac evro euros

 

Kako je naveo, pozitivan saldo kupovine i prodaje KM s komercijalnim bankama je osnovni razlog pomenutog rasta deviznih rezervi, mada je, za razliku od ranijih godina, značajan i pozitivan uticaj promjena u vrijednosti portfolija CBBiH, što je posljedica negativnih prinosa na dužničke papire na međunarodnim tržištima. Zbog servisiranja javnog vanjskog duga, saldo kupovine i prodaje KM s internim deponentima bio je negativan, prenosi Fena.

– Pozitivan saldo kupovine i prodaje KM s komercijalnim bankama do novembra 2016. daleko više je posljedica transakcija s klijentima, nego rasta depozita u stranim valutama (primarno sektora stanovništva). Strana pasiva komercijalnih banaka je smanjena za 453 miliona KM u odnosu na kraj 2015. godine, što ukazuje na slabu potrebu za dugoročnim izvorima finansiranja. U trenutnim okolnostima, to može biti posljedica i slabe potražnje za kreditima, ali i sve manjeg broja klijenata koje banke ocjenjuju prihvatljivim nivoom rizika. Nivo gotovine i ekvivalenata gotovine u bilansima komercijalnih banaka je porastao u odnosu na kraj 2015. godine – kazao je Softić.

Što se tiče kreditne aktivnosti, naveo je, dobra vijest je da je već krajem 2015. zaustavljen pad kredita sektoru preduzeća na godišnjem nivou, ali da je kreditna aktivnost do pred kraj 2016. ostala slaba.

U novembru je zabilježena godišnja stopa rasta kredita preduzećima od 1,89, odnosno 3,77 posto, kada se u obzir uzme efekat oduzimanja dozvole za rad Banci Srpske. Krediti stanovništvu su u novembru zabilježili rast na godišnjem nivou od 3,28 posto, i to, prvenstveno, zbog rasta potrošačkih nenamjenskih kredita.

– U 2017. godini očekujemo rast ekonomske aktivnosti, ali će intenzitet u značajnoj mjeri zavisiti od brzine implementacije reformi iz ekonomske agende, oporavka eurozone i trendova na globalnim tržištima. Cilj strukturalnih reformi je podizanje potencijala za ekonomski rast, što ne isključuje oscilacije u ekonomskoj aktivnosti u kratkom roku. Također, redoslijed njihove implementacije je bitan. U nekim slučajevima potrebno je da prođu godine od provođenja strukturalnih reformi da bi se efekti vidjeli, dok su kod drugih efekti vidljivi u vrlo kratkom roku. U skladu s tim, očekujemo dalji rast kreditne aktivnosti, mada će intenzitet biti daleko od onoga prije 2008. godine – rekao je, između ostalog, Softić za “Dane”.

Izvor: Hayat.ba

Continue Reading

Klinički centri i bolnice u Federaciji BiH u januaru nisu imali osam vrsta lijekova za onkološke pacijente, trenutno nedostaju tri lijeka.

 

apoteka lekovi

 

Klinički centri i bolnice u Federaciji BiH u januaru nisu imali osam vrsta lijekova za onkološke pacijente, a prema informaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, trenutno nedostaju tri lijeka.

Većina citostatika nije dostupna pacijentima početkom svake godine, rekli su u Federalnom zavodu za zdravstveno osiguranje.

U Zavodu tvrde da su najveći problem Zakon o javnim nabavkama i tenderi, ali da čine sve da bi prevazišli probleme, piše portal “Kliks”.

“Zavod je u stalnom kontaktu s kliničkim apotekama i ugovornim dobavljačima s ciljem prevazilaženja eventualnih problema u pogledu deficitarnosti. Ako se ima u vidu činjenica da Zavod vrši finansiranje i nabavku 157 citostatika različitih oblika i jačina, može se zaključiti da je snabdjevenost citostaticima zadovoljavajuća”, ističu u Zavodu.

 

izvor: glassrpske.com

 

 

 

 

Continue Reading

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o određivanju upotrebe dijela sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za finansiranje druge faze digitalizacije u iznosu 1,4 miliona KM.

 

Vijece ministara BiH

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, kojim se unapređuju bilateralne veze u ovoj oblasti. U skladu s ovim sporazumom dvije države će podsticati bilateralne turističke razmjene, promovirati saradnju i uspostavu direktnih veza između turističkih organa, vlasti, operatera te će na recipročnoj osnovi omogućiti pojednostavljivanje proceduralnih i dokumentarnih formalnosti u oblasti turističkog prometa.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo infrastrukture Ukrajine nadležne su institucije za implementaciju ovog sporazuma, a radi praćenja provođenja ovog sporazuma bit će uspostavljena zajednička radna grupa.  Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

 

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O MEĐUNARODNOM I MEĐUENTITETSKOM CESTOVNOM PRIJEVOZU JASNIJE ĆE UREDITI OBLAST LICENCIRANJA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa u vezi s primjenom Pravilnika o uvjetima za izdavanje licenci i kvalifikacijskih kartica vozača. Rok za okončanje postupka izdavanja licenci Ministarstva komunikacija i prometa BiH prolongiran je do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu, a najduže do 30. aprila 2017. godine. Do tada ostaju na snazi entitetske licence za obavljanje međunarodnog prijevoza putnika i roba. Ministarstvo komunikacija i prometa će odmah pristupiti izradi novog pravilnika u ovoj oblasti.

 

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu usvojen je u drugom čitanju u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, a očekuje se da bude razmatran na sjednicama Doma naroda u februaru i martu ove godine. Ovaj zakon jasnije uređuje oblast licenciranja.

 

PRIHVAĆENA ZAJEDNIČKA PRODAJA OBJEKATA BIVŠE SFRJ U NJUJORKU, BONU, TOKIJU I BERNU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o pokretanju postupka zajedničke prodaje objekata diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ za koju ne postoji zainteresiranost nijedne države nasljednice bivše SFRJ. Prihvaćena je zajednička prodaja objekata bivše SFRJ, i to: Stalne misije pri UN-u i Rezidencije stalnog predstavnika SFRJ pri UN-u u Njujorku; Ambasade u Bonu, te ambasada i pratećih rezidencija u Tokiju i Bernu. Zajednička prodaja ovih objekata dogovorena je na sastanku Zajedničkog odbora za raspodjelu diplomatske i konzularne imovine bivše SFRJ održanom u Skoplju 4. – 5. aprila 2016. godine. Sredstva dobijena prodajom ovih objekata raspodijelit će se u skladu s postotcima za svaku državu nasljednicu utvrđenim Aneksom B Sporazuma o pitanjima sukcesije, a BiH pripada l5 posto.

 

VMBiH: VIŠE OD 17,3 MILIONA KM OD 2009. DO 2015. ZA POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVOTA ROMA U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o utrošku grant sredstava za realizaciju Revidiranog akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu. Za implementaciju ovog akcionog plana u periodu od 2009. do 2015. godine izdvojeno je 17.337.000,00 KM, od čega za zapošljavanje Roma 4.022.000,00 KM, a kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja prošlo je 635 osoba. Za stambeno zbrinjavanje Roma osigurano je 21.048.308,57 KM, od čega iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice 11.670.000,00 KM, a sufinansirajuća sredstva entitetskih vlasti, lokalne zajednice, implementatora i donatora iznosila su 9.378.308,57 KM. Sredstva su planirana za izgradnju i obnovu više od 680 stambenih jedinica, a više od 840 korisničkih porodica u ovom periodu imalo je koristi od infrastrukturnih projekata. Za poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti Roma u ovom periodu izdvojeno je 1.292.000,00 KM.

 

Vijeće ministara BiH u 2015. godini za potrebe Roma odobrilo je 2.750.000,00 KM, i to za stambeno zbrinjavanje Roma 1.670.000,00 KM, za njihovo zapošljavanje 700.000,00 KM, za zdravstvenu zaštitu 350.000,00 KM te 30.000,00 KM za ažuriranje podataka o potrebama Roma. U okviru projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u BiH u 2015. godini“ planirana je izgradnja i sanacija 48 stambenih jedinica i 11 infrastrukturnih projekata u ukupno 19 gradova/općina i Brčko Distriktu BiH. Na osnovu potpisanog memoranduma Federaciji BiH je za zapošljavanje Roma raspoređeno 438.620,00 KM, Republici Srpskoj 219.380,00 KM, a Brčko Distriktu 42.000,00 KM. Za zdravstvenu zaštitu Roma raspoređeno je Federaciji BiH 219.310,00 KM, Republici Srpskoj 109.690,00 KM i Brčko Distriktu BiH 21.000,00 KM.

 

MODERNIZIRATI JAVNU UPRAVU I PODIĆI NIVO NJENIH USLUGA GRAĐANIMA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine podržava nastavak aktivnosti na modernizaciji i podizanju nivoa efikasnosti institucija javne uprave u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje javna uprava pruža građanima, zaključeno je na 91. sjednici na kojoj je usvojena Informacija Ureda koordinatora za reformu javne uprave o aktivnostima na izradi Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucijama BiH za period od 2016. do 2018. godine. Vijeće ministara BiH pozvalo je, odnosno preporučilo institucijama BiH da razmotre uvođenje predloženih modela upravljanja kvalitetom (Zajednički okvir za procjenu – CAF i sistemi zasnovani na standardu ISO 9001).  Dato je zeleno svjetlo za nastavak proces uvođenja upravljanja kvalitetom u institucijama BiH te podržan nastavak saradnje s Evropskim resursnim centrom za CAF i uključivanje u aktivnosti radnih struktura za područje upravljanja kvalitetom u okviru Evropske mreže za javnu upravu (EUPAN).

 

Izvor: Klix.ba

Continue Reading

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini istakla je da se gorući problem srednjoškolaca ogleda u “Zakonu o obrazovanju” u kojem je jasno definisano da srednjoškolci prilikom upisa na visokoškolske ustanove moraju predati samo originalne dokumente.

 

Fakulteti BiH

 

Ističu da su prije tri godine pokrenuli Inicijativu “I kopija vrijedi” koja omogućava upis na visokoškolske ustanove sa ovjerenom kopijom dokumenata, čime bi se postigao cilj upisa više od jedne visokoškolske ustanove.

 

Na Međunarodni dan srednjoškolaca preko 90 posto srednjoškolaca su jasno i glasno na trgovima 55 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine podržali navedenu inicijativu i iskazali zabrinutost u vezi sa egzistencijalnim pitanjem problema koji zahtijeva brzo i efikasno rješenje.

 

Pozivaju predstavnike vlast da im odgovore na pitanje zašto je bosanskohercegovačkim srednjoškolcima uskraćena prilika upisa na više od jedne visokoškolske ustanove, saopćeno je iz Asocijacije.

 

Izvor: FENA

 

Continue Reading

Velikom većinom glasova danas je na Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta usvojeno izvješće o napretku Bosne i Hercegovine.

 

Dubrovka Suica

 

Izvjestitelj je bio zastupnik Evropske pučke stranke Cristian Dan Preda, a na izvješće je uloženo ukupno 288 amandmana, priopćeno je iz Kluba zastupnika EPP- a u Europskom parlamentu.

 

Dubravka Šuica, potpredsjednica Odbora i potpredsjednica Izaslanstva za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom, u suradnji s članovima hrvatske delegacije EPP-a, uložila je nekoliko ključnih amandmana, kao i nekoliko individualnih amandmana.

 

– Drago mi je da je većina amandmana dio konačnog teksta izvješća. Najveće postignuće ovog izvješća jest kontinuitet, budući da su rezolucije o BiH iz 2014. i 2015. godine sadržavale odredbe o načelima federalizma, decentralizacije i supsidijarnosti za koje sam uvjerena da se moraju provoditi u BiH i da trebaju biti dio njezinog unutarnjeg ustroja. Ovogodišnje izvješće sadrži i  niz odredbi o hitnoj provedbi presude Ustavnog suda u slučaju Sejdić – Finci, zatim o izborima u gradu Mostaru te o legitimnom predstavljanju svih triju naroda, a ja bih ovdje istaknula Hrvate koji su najmalobrojniji –  izjavila je Šuica.

 

Vlasti su pozvane osigurati medijski pluralizam i postojanje TV kanala na sva tri jezika, što, nažalost, do sada nije realizirano u BiH. Izvjestitelj Preda posebno ukazuje na provedbu odredbi o okolišu, navodeći konkretan problem zagađenja zraka u Bosanskom Brodu, i posljedično, u Slavonskom Brodu. Izvješće poziva na provedbu socioekonomskih reformi i rješavanje nezaposlenosti mladih, osuđuje neprihvatljivo nasilje nad članovima izbornog povjerenstva na nedavnim izborima u Stocu i zahtijeva da se izbori ponove na miran način.

 

– Ovo izvješće tretira nedavni referendum u Republici Srpskoj kao tešku povredu Daytonskog sporazuma i kao napad na pravosuđe i vladavinu prava. Posebno se osuđuje nacionalistička i populistička retorika koja je ozbiljna prepreka demokratskom razvoju i europskim integracijama – zaključila je Dubravka Šuica.

 

Izvor: Fena

 

Continue Reading

Komesar Evropske komisije (EK) za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn izrazio je uvjerenje u obraćanju na konferenciji o temi “Lokalne i regionalne vlasti u regionu proširenja i regionalnoj politici Evropske unije” u Briselu, da će Bosna i Hercegovina uspješno odgovoriti i na pitanja iz Upitnika EK.

 

Johannes Hahn

 

Govoreći na skupu koji je organizirao Evropski parlament (EP) Hahn je čestitao na izvanrednom poslu koji je urađen prošle godine u procesu europskih integracija u BiH, dodajući da će lokalne i regionalne vlasti imati sve veći značaj kada je riječ o članstvu u EU. Konferenciju je prisustvovala delegacija Parlamentarne skupštine koje su činili poslanica SDS-a u Predstavničkom domu Aleksandra Pandurević, te poslanici Nikola Lovrinović (HDZ) i Mirsad Đonlagić (SBB) kao i delegat Kluba Bošnjaka u Domu naroda Sead Kadić (SDA).

 

Također, Hahn je poručio da je potrebno da parlamentarci posvete pažnju rješavanju problema korupcije, jer bi time svoje zemlje učinili privlačnijim za investitore. Članovi delegacije PSBiH iskazali su zahvalnost EU i Evropskoj komisiji za podršku koju pružaju BiH ocijenivši da je potrebno da EU podstakne BiH da posveti veću pažnju pitanju decentralizacije i ravnomjernog regionalnog razvoja. Istaknuli su i da EU treba posvetiti pažnju saradnji regija BiH i regionalnoj saradnji sa susjednim zemljama, te ukazali na postojanje mogućnosti da bi predstojeći izbori u EU, kao i globalni politički procesi, mogli imati značajan utjecaj na zbivanja kako u EU tako i na zapadnom Balkanu.

 

Uime Odbora za regionalni razvoj EP sudionicima su se obratili Terry Reintke, Jens Nilsson, Tonino Picula, Franc Bogovič i Ivan Jakovčić koji su naglasili važnost zajedničkog rada državnih i regionalnih vlasti, stimuliranja saradnje između lokalnih i regionalnih vlasti, te edukacija i studijskih posjeta s ciljem jačanja uloge lokalnih i regionalnih vlasti u procesu proširenja EU.

 

Kako su istaknuli, potrebno je da parlamentarci razgovaraju s građanima na lokalnom i regionalnom nivou te nakon toga donose odluke koje su od velikog značaja u procesima pristupanja EU, saopćeno je danas iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH. Članovi bh. delegacije susreli su se i sa ambasadorom BiH pri EU u Briselu Lidijom Topić kada ih je ona informirala da predstavnici EU smatraju kako je 2016. godina bila uspješna za BiH, s obzirom na to da je BiH u prošloj godini ispunila uvjete za predaju kredibilne aplikacije za članstvo u EU.

 

Izvor: Fena

Continue Reading