Loading
GSS Media

Novosti

GSS MEDIA VAS VODI NA ČOLU!

Nagradna igra povodom koncerta najveće muzičke zvezde sa prostora ex-Jugoslavije na našem fejsbuku od 24.02. u 13:00h. Ako ste naš korisnik bićete u prilici da osvojite karte za koncert. Delimo 5x po 2 karte srećnim GSS MEDIA korisnicima.

 

Koncert Zdravka Čolića

 

Pravilnik nagradnog konkursa

 

Član 1.

Po ovim Pravilima GSS-Media KG, Gumpendorferstrasse 51/33, Wien, Österreich (u daljem tekstu: Priređivač), priređuje nagradni konkurs pod nazivom ‘‘GSS MEDIA Vas vodi na ČOLU“ u cilju reklamiranja svojih usluga i unapređenja odnosa sa svojim korisnicima.

 

Član 2.

Svrha nagradne igre je reklamiranje usluge GSS MEDIA IPTV paketa, radi njihove bolje prezentacije korisnicima i ostvarivanja značajnijih komercijalnih učinaka za prodaju IPTV paketa čiji je distributer Priređivač.

 

Član 3.

Nagradna igra se priređuje u periodu od 24.februara do 28. februara. 2017 godine do 12h časova za teritoriju Evrope. Vreme završetka nagradne igre računaće se po srednjeevropskom vremenu UTC+01:00.

 

Član 4.

U nagradnoj igri mogu učestvovati svi korisnici GSS MEDIA usluga, koji prihvataju ova  pravila nagradne igre . U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposleni u GSS-MEDIA KG i članovi njihove uže porodice, koji žive sa njima u zajedničkom domaćinstvu.

 

Član 5.

Nagradna igra će biti organizovanana zvaničnoj Facebook stranici kompanije GSS MEDIA https://www.facebook.com/gssiptv. Ova nagradna igra nema veze sa kompanijom Facebook, niti nekog drugog pravnog subjekta, i organizovana je isključivo od strane Priređivača. Ova nagradna igra nije promivisana, podržana niti je rukovođena od strane društvene mreže Facebook.

 

Član 6.

Na zvaničnoj stranici Organizatora, na nagradnom postu će se od učesnika tražiti da napišu svoj odgovor u vidu komentara. Neophodno je da u okviru komentara napišu “ZAŠTO BAŠ VI TREBA OSVOJITE KARTE ZA KONCERT ZDRAVKA ČOLIĆ” Potrebno je da se komentar postavi isključivo u navedenom nagradnom postu i da odgovori na zadatu temu. Stručni žiri će za pobednike birati isključivo najkreativnije i najzanimljivije komentare.

 

Član 7.

Početak nagradne igre će biti objavljen na Facebook stranici GSS MEDIA kompanije 24.februara u 12h, putem statusa ispod kojeg će korisnici moći da napišu komentar. Komentar ne sme vređati osobe, niti pravne subjekte, na nacionalnoj, rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

 

Član 8.

Nagrade dobijaju učesnici, koji po proceni stručnog žirija ostave najzanimljivije, najpotpunije i najkreativnije komentare na zadatu temu u toku trajanja konkursa. Nagrađene bira žiri – Organizator konkursa.

 

Član 9.

Učesnici će imati priliku da osvoje 5 x 2 poklon karata za koncert Zdravka Čolić 04.03.2017. Vosendorf, Austria sa početkom od 20h.

 

Član 10.

Imena dobitnika biće objavljena u utorak 28.02.2017. u 12h na Facebook stranici GSS MEDIA- e u vidu statusa. Dobitnici će nakon toga biti kontaktirani i putem direktne poruke u Inbox.

 

Član 11.

Dobitnik je u obavezi da u roku od 24h od primanja poruke, odgovori GSS MEDIA-i na poslatu poruku i prihvati nagradu. U slučaju da dobitnik u navedenom periodu ne obavesti GSS MEDIA o prihvatanju nagrade, dobitnik gubi pravo na dobijenu nagradu, i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima. Ukoliko je dobitnik maloletno lice ili je lice sa ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, nagradu može koristiti isključivo uz dozvolu roditelja, staratelja ili zakonskog zastupnika. Roditelj, staratelj ili zakonski zastupnik su dužni da dostave komisiji na uvid svoje ime, prezime i broj telefona.

 

Članak 12.

Karte za koncert dobitnici će moći da preuzmu u oficijalnoj GSS MEDIA radnji, na adresi: Bockhgasse 9 lokal 7, 1120 Wien. Dobitnici su dužni da prilikom preuzimanja nagrade sa sobom ponesu svoju ličnu kartu ili drugi važeći lični dokument.

 

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje takmičara od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodeliće će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri učestvovalo takmičara.

 

Član 14.

Priređivač se obavezuje da neće podeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu iz čl. 11 ovih Pravila.

 

Član 15.

Učesnik nagradne igre koji nije osvoji nagradu, a smatra se oštećenim, ima pravo žalbe u toku od tri dana .

 

Član 16.

Priređivač se obavezuje da će javno na svojoj zvaničnoj Facebook stranici https://www.facebook.com/gssiptv objaviti imena dobitnika nagrade.

 

Član 17.

Smatra se da je Priređivač ispunio svoje obaveze i prema dobitnicima ako oni nisu kontaktirali Priređivača u roku utvrđenom ovim Pravilima.

 

Član 18.

Priređivač može prekinuti nagradnu igru usled nastupa više sile, ili okolnosti koje se nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i na koje se nije moglo uticati, ili u slučaju izraženih privrednih poremećaja na tržištu ili kod Priređivača. Priređivač će o prekidu obavestiti javnost putem svojih zvaničnih društvenih mreža.

 

Član 19.

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze  iz ovih Pravila.

 

Član 20.

Ova Pravila biće javno objavljena u okviru zvanične Facebook stranice kompanije Gss Media i tamo će biti objavljena do završetka nagradne igre.

 

 

Ostale novosti iz GSS-a:

  • PHILIPS APP U GSS-U

    GSS MEDIA paket kanala je dostupan instaliranjem naše aplikacije na Philips Smart televizorima no

  • GSS GO I DODATNI PAKET

    Ako se budete pretplatili za GSS GO servis dobićete PLUS 60 NOVIH KANALA na vašem IPTV Boxu ili


Ostale vesti...